Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie

Czytak

 

  

Czytak w naszej  

 bibliotece

 

Katalog wg autora (PDF)

Katalog wg tytułu (PDF)

 

 

   Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie przystąpiła
do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 
z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022”
 realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

   W ramach projektu nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie jeden egzemplarz odtwarzacza cyfrowych książek mówionych – Czytak 4. Urządzenie jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące, jest także przyjazne dla osób starszych. Charakteryzuje się bardzo prostą obsługą i dobrą jakością dźwięku.

    Nasza placówka wypożycza urządzenia osobom z dysfunkcją wzroku oraz osobom niepełnosprawnym, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą czytać normalnego druku. 

    Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych 
i słabowidzących. Udostępniony nam przez Stowarzyszenie „Larix” księgozbiór, będzie wciąż powiększany o nowe, ciekawe pozycje książkowe.

 

Regulamin wypożyczania Czytaka 4

w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób 
z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022”:

 1. Czytaka 4 może wypożyczać jedynie Czytelnik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
  w Suchedniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.
 2. Czytelnik wypożyczający Czytaka 4 jest zobowiązany do podania numeru telefonu, który jest konieczny do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Czytelnikiem.
 3. Warunkiem wypożyczenia Czytaka 4 jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia przez Czytelnika lub jego prawnego opiekuna.
 4. Czytaka 4 wypożycza się na okres 30 dni kalendarzowych z możliwością prolongaty, jednak czas wypożyczenia nie może być dłuższy niż 60 dni. Po tym okresie możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu Czytaka 4 pod warunkiem aktywnego korzystania przez Czytelnika ze zbiorów cyfrowej książki mówionej dostępnych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchedniowie.
 5. Po upływie terminu, na jaki został wypożyczony Czytak 4, w razie jego niezwrócenia, Biblioteka ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki. 
 6. Osoby nieoddające urządzenia w terminie nie mogą ponownie wypożyczać Czytaka 4.
 7. Z chwilą wypożyczenia Czytaka 4 Czytelnik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony.
 8. W wypadku uszkodzenia Czytaka 4, Czytelnik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.
 9. W wypadku całkowitego zniszczenia lub zagubienia Czytaka 4, Czytelnik płaci odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny