Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie

ul. Kościelna 3, 26-130 Suchedniów

 

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Suchedniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.bibliotekasuchedniow.pl/bip/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Tusznio, adres poczty elektronicznej bpsuchedniow3@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 412544985. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dwu-kondygnacyjny, posiada wejście od ul. Kościelnej, od strony parkingu. Na parter biblioteki jest możliwośc wjazdu wózkiem dla osób niepełnosprawnych. wejście do biblioteki nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niedowidzacych lub słabo widzacych.

Dostępność  ...

Budynek nie ma windy i schodołazu. W bibliotece brak poręczy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Toaleta z możliwością wjazdu wózkiem dla niepełnosprawnych, brak innych udogodnień. Brak informacji dodatkowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urzadzen i innych środków technicznych do obsługi osób słabo slyszacych. Brak oznaczeń w alfabecie Breille'a ani udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagajacej odsłuch przez osoby słabo słyszace.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje sie parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. Brak oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystujacym

Do budynku i wszelkich jego pomieszczeń mozna wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostepnione są audiobooki, z których moga korzystać osoby z dysfunkcja wzroku. Bibliotekarze pomagaja też w wyborze ksiązek z większą czcionką.

Informacje

Liczba wyświetleń: 413
Utworzono dnia: 28.10.2021

Historia publikacji

 • 28.10.2021 09:16, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.10.2021 09:15, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 28.10.2021 09:15, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności